Askellajivarsojen laatuarvostelu

Arviointi

Rakenne 8p / 10p / 10p
Askellajit 10p / 15p / 20p
Käytös 5p
Suku 10p (+10p)
Lisäpisteet 5p
2-vuotiaat
AV-I = +35p
AV-II = 25-34p
AV-III = 12-24p
ei pakintoa = alle 12p
3-vuotiaat
AV-I = +40p
AV-II = 30-39p
AV-III = 16-29p
ei palkintoa = alle 16p
4-vuotiaat
AV-I = +45p
AV-II = 35-44p
AV-III = 20-34p
ei palkintoa = alle 20p
Tuomarit: Taciturn (päätuomari), Mari H (suku, lisäpisteet)

Rakenne

Rakenne on mahdollista arvioida sivusta otetusta rakennekuvasta taikka liikekuvasta, jossa näkyy hevonen kokonaisuudessaan. 3- ja 4-vuotiaat tarvitsevat täysiin pisteisiin useamman kuin yhden kuvan. Pelkkä pääkuva riittää kuitenkin lisäkuvaksi, rakenne arvioidaan muutoin vain yhden kuvan perusteella.

0 pistettä
- Hevosella ei ole lainkaan kuvia
- Hevosella on kuvat, joista on erittäin vaikea tai mahdoton arvostella
- Hevosella on kuvat väärää sukupuolta edustavasta hevosesta
- Hevosella on kuvat täysin väärän rotuisesta hevosesta

1 - 3 pistettä
- Hevosella on vain pääkuva
- Hevosella on useita erittäin pahoja rakennevirheitä
- Hevosella on kuvat, joista on hankala arvostella

4 - 5 pistettä
- Hevosella on heikko rakenne

6 - 7 pistettä
- Hevosella on keskinkertainen rakenne

8 pistettä
- Hevosella on hyvä rakenne

9 pistettä (3-4v)
- Hevosella on hyvä rakenne sekä yksi lisäkuva

10 pistettä (3-4v)
- Hevosella on hyvä rakenne sekä kaksi lisäkuvaa

Askellajit

Askellajiosio suoritetaan arpomalla. Jos hevoselta löytyy sivuiltaan kuva esitettävästä askellajista, saa se arvontatulokseen yhden lisäpisteen, kuitenkin yhteensä enintään 5p/osio.

2-vuotiaat max 10p
Käynti 1-5p
Muu vapaavalintainen askellaji 1-5p

3-vuotiaat max 15p
Käynti 1-5p
Ravi taikka rodulta löytyvä, ravin tilalla oleva erikoisakellaji 1-5p
Laukka taikka muu vapaavalintainen, rodulta löytyvä erikoisakellaji 1-5p

4-vuotiaat max 20p
Käynti 1-5p
Ravi taikka rodulta löytyvä, ravin tilalla oleva erikoisakellaji 1-5p
Laukka taikka muu vapaavalintainen, rodulta löytyvä erikoisakellaji 1-5p
Ratsastus, vapaavalintainen askellaji 1-5p

Käytös

Käytös arvioidaan luonnekuvauksen perusteella. Luonne voi olla lyhytkin kuvaus, josta kuitenkin ilmenee hevosen sopivuus käyttötarkoitukseensa. Luonnekuvauksessa ei arvostella pituutta taikka oikeinkirjoitusta.

1p = hevosen luonne on pahasti ristiriidassa käyttötarkoitukseen nähden
5p = hevosen luonne sopii hyvin käyttötarkoitukseen
2-4p saa tapauskohtaisesti, kun hevosen luonne on jotain tältä väliltä

Mikäli hevosella ei ole sivuillaan luonnetta, arvotaan tämän osion pisteet välillä 1-5p.

Suku

Suvuttomat
Suvuttoman hevosen sukutaulusta arvioidaan kaksi ensimmäistä polvea

  • Hevosella ei ole sukuselvitystä, mutta sukutaulussa on hevosesta vähintään kolme seuraavista tiedoista: nimi, rotu, väri, säkäkorkeus = 0,5p/sukulainen
  • Sukuselvitys ensimmäisen polven sukulaisista = 2p/sukulainen
  • Sukuselvitys toisen polven sukulaisista = 1,5p/sukulainen

Suvuttoman hevosen ei ole mahdollista saada lisäpisteitä sukuosiosta.


Suvulliset
1. polvi: 2p/askellajipainotteinen sukulainen, 1,5p/muun painotteinen sukulainen
2. polvi: 1,5p/askellajipainotteinen sukulainen, 1p/muun painotteinen sukulainen

Sukulaisella on oltava toimivat sivut, josta käy ilmi tämän painotuslaji. Sivuilla ei tarvitse olla sijoituksia taikka muutakaan aktiviteettia, pelkät sivut itsessään riittävät. Kadonneesta sukulaisesta saa 0p, VRL-rekisterivivusta saa 0,5p

Suvullisen hevosen on mahdollista saada lisäpisteitä sukulaisten AV/ARJ-palkinnoista. Palkintojen on käytävä ilmi arvosteltavan nuoren sukutaulusta. Myös pidemmällä suvussa olevat palkinnot otetaan huomioon kunhan ne on jollain tapaa merkitty sukutaulun yhteyteen.

1p/AV-palkinto
1p/ARJ-palkinto
Sukuosion lisäpisteitä on mahdollista saada yhteensä enintään 10p.

1-polvisen hevosen ensimmäinen polvi arvostellaan suvullisten pisteytyksellä, ja toinen polvi suvuttomien pisteytyksellä.

Lisäpisteet

Lisäpisteitä on mahdollista saada panostamalla varsaan/nuoreen tekstimuodossa. Lisäpisteiden maksimi on yhteensä 5p jokaisella ikäluokalla.

Teksteissä ei ole minimisanamäärää, mutta niissä on oltava sisältö, ja pääosassa itse arvioitava hevonen.

Historiateksti taikka muu hevosen taustasta kertova kuvaus = 1p
Päiväkirjamerkintä = 1p/merkintä
Askellajivalmennus (vain 4v) = 1p/valmennus


Ulkoasu © Taciturn | Taustakuva © Subtle Patterns